PRO ZÁJEMCE

Informace pro zájemce o využití služeb pečovatelské služby.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Odpovědi na časté dotazy ohledně pečovatelské služby.

JÍDELNÍČEK

Týdenní jídelní lístek pro naše klienty, zajišťovaný pečovatelskou službou.

Poslání pečovatelské služby

Posláním Pečovatelské služby Prahy 3 je podpora či pomoc rodinám s dítětem/dětmi a lidem v nepříznivé sociální situaci, zejména z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického tělesného či duševního onemocnění, kteří jsou částečně, nebo úplně odkázáni na pomoc jiné osoby.

Pečovatelská služba umožňuje svým klientům zůstat v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Červen 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

Kde nás najdete

© Atelier Havelka for PSP3