Menu
Poskytované služby

Poskytované sociální služby

 

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů na území Prahy 3 a v Domech s pečovatelskou službou Roháčova 26 a Krásova 4.

Ambulantní služby se poskytují ve střediscích osobní hygieny a v prádelnách domů s pečovatelskou službou.

Citace ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: § 40

Pečovatelská služba

 1. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
 2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Poskytované úkony

Soubor ve formátu PDF